شرکت درنشست روسای ادارات رفاه دانشجوئی دانشگاههای سراسر کشور

 

نشست روسای ادارات رفاه دانشجوئی سراسر کشور در روز های سه شنبه مورخ 10/6/94 و چهار شنبه مورخ 11/6/94 در بندر انزلی توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار گردید.در این نشست دو کمسیون تسهیلات دانشجوئی و درآمد تشکیل و به ارایه مطالب پرداختند که مهمترین موضوعات این نشست به شرح ذیل میباشد:

1-پرداخت وام علوی از طریق فاز دو از ابتدای سال تحصیلی جدید طبق موافقتنامه منعقده.

2- انعقاد موافقتنامه بیمه رفاه دانش که با شرکت بیمه ایران منعقد گردیده است و از مهر ماه سال آینده در زمینه عمر و حوادث و درمان برای دانشگاهیان اجرا میگردد.

3-تجمیع برخی از وام ها توسط صندوق رفاه در آینده نزدیک.

4-پیگیری باز پرداخت وام  دانش آموختگان بدهکار در فاز دو و سامانه سجاد توسط  روسا و کارشناسان اداره رفاه دانشجوئی دانشگاهها.

5-پرداخت وام شهریه دانشجویان نوبت دوم مربوط به سال تحصیلی 93 تا مهر ماه توسط صندوق رفاه دانشجوئی.

 

 

اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تفرش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.