اخبار

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط دانشجوی کاراته کار دانشگاه تفرش

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط دانشجوی کاراته کار دانشگاه تفرش

مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه تفرش از کسب سهمیه حضور در شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور توسط یک نفر از دانشجویان کاراته کار این دانشگاه در رقابت های منطقه چهار کشور ...