اخبار

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط دانشجوی کاراته کار دانشگاه تفرش

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط دانشجوی کاراته کار دانشگاه تفرش

مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه تفرش از کسب سهمیه حضور در شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور توسط یک نفر از دانشجویان کاراته کار این دانشگاه در رقابت های منطقه چهار کشور ...

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط دانشجویان بدمینتون کار دانشگاه تفرش

کسب سهمیه حضور در المپیاد توسط دانشجویان بدمینتون کار دانشگاه تفرش

مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه تفرش از کسب سهمیه حضور در شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور توسط دو نفر از دانشجویان بدمینتون کار این دانشگاه در رقابت های منطقه چهار کشور ...

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۴ کشور در دانشگاه تفرش پایان یافت

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۴ کشور در دانشگاه تفرش پایان یافت

تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۴ کشور با قهرمانی تیم دانشگاه اراک، نایب قهرمانی دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین و مقام سوم مشترک دانشگاه تفرش و دانشگاه بوعلی سینا همدان در دانشگاه تفرش ...