ویژه خواهران

تعداد بازدید:۳۹۰۱

خوابگاه کوثر

ویژه خواهران

 این مجتمع دریک بلوک مجزا درشش نیم طبقه با ظرفیت 200نفرکه هر نیم طبقه دارای یک راهرو می باشد

 در هر اتاق 4 نفر سکونت دارد  آشپزخانه ابتدا و سرویس های بهداشتی و حمام بصورت مشترک درانتهای هرراهرو مورد استفاده قرار میگیرد

این مجتمع دارای فروشگاه مواد غذایی، سایت کامپیوتر، سالن مطالعه، سالن تندرستی و سالن نمازخانه و پارکینگ اتو مبیل می باشد

لازم به ذکر است که دو نیم طبقه آخر آن ویژه دانشجویان مقاطع تکمیلی می باشد

شماره تماس :

08636241628

 

خوابگاه الزهراء

ویژه خواهران

این مجتمع دریک بلوک مجزا در شانزده واحد با ظرفیت 128 نفرکه کلیه امکانات آن در داخل هر واحد  می باشد

این مجتمع دارای فروشگاه مواد غذایی، سایت کامپیوتر، سالن مطالعه، سالن تندرستی و سالن نمازخانه می باشد

شماره تماس :

0863621633

 

خوابگاه یاسین

ویژه خواهران

این مجتمع دارای  هفت واحد با ظرفیت 112 نفرکه کلیه امکانات آن در داخل هر واحد  می باشد

این مجتمع دارای سایت کامپیوتر، سالن مطالعه و سالن نمازخانه می باشد

شماره تماس :

08636241633

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۴۰۱