ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
 1   خانم مرضیه   رضایی   مسئول دفتر مدیریت دانشجویی و فرهنگی   36227418    
 2   خانم اعظم   عسگری   مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی   36227241    
 3   محمد صادق   کریمی   مسئول اداره رفاه دانشجویی   36241512    
 4   آقای محمود   سبزعلی   کارشناس صندوق رفاه   36241513    
 5   آقای پرویز   رجبی   سرپرست اداره تربیت بدنی و فوق برنامه   36241557    
 6   آقای محسن   قنبری   کارشناس اداره تربیت بدنی   36241557    
 7   آقای حمید   شاه حسینی   مسئول اداره خوابگاه ها   36241515    
 8   ابو الفضل   حبیبی   کارشناس خوابگاه ها   36241514    
 9   خانم ناصره   یعقوبی فر   کارشناس مسئول مشاوره و بهداشت   36241452    
 10   آقای ابراهیم   غفاری   مسئول اداره تغذیه   36241424    
 11   قائم   بیاتی   مسئول امورمالی   36241540    
 12   شاهپور   عسگری   دبیر کمیته انضباطی   36241304    
 13   پیش شماره   شهرستان      0863    
 14   لیلا   عابدینی   کارشناس خوابگاه خواهران   08636241514    
 15   ابوالفضل   معصومی   کارشناس تشکل ها   36241522    
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.