مرکز مشاوره و بهداشت

تعداد بازدید:۱۲۵۸

گزارش عملکرد نیم سال اول 93-94

وظایف مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها به شرح ذیل می باشد .:

 1. بررسی شناخت استعداد ها و علایق دانشجویان و برنامه ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها، هدایت تحصیلی و حرفه ای دانشجویان
 2. برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسشهای آنان در مورد مسائل روانی اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحبنظر در مسائل روانشناسی ،مشاوره ،روانپزشکی و مددکاری اجتماعی
 3. تحقیق در باره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب زا
 4. ارائه خدمات برای حل مشکلات مربوط به تحصیل ،خانواده ،ازدواج ،شغل و اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان
 5. برقراری ارتباط موثر با سایر واحد های دانشگاهی به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان

مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پبشرفت تحصیلی ،بهبود روابط اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیتهای انجام شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی و ....

 1. فعالیتهای اداری و دفتری :

فعالیتهای اداری دفتر مشاوره دانشجویی شامل موارد ذیل می باشد :

 1. ارتباط و مکاتبه با دفتر مرکزی مشاوره در وزارتخانه جهت دریافت دستور العمل های جدید و ارسال گزارش ها
 2. جمع آوری و تنظیم عملکرد مشاوران پاره وقت
 3. پذیرش و تنظیم وقت جهت دانشجویان متقاضی مشاوره فردی ، گروهی و خانوادگی
 4. امانت دهی کتاب از کتابخانه مرکز مشاوره
 5. توزیع نشریه ماهانه پیام مشاور در سطح دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه و...

 

 1. مشاوره فردی :

الف ) حضوری : دانشجویان جهت بررسی و حل مشکلات شخصی خویش به مشاور مراجعه می کنند که ممکن است چند جلسه ای ادامه داشته باشد در هر جلسه به مدت 45 دقیقه جهت مراجع وقت گذاشته
می شود . همچنین هر مراجعه ممکن است به دلیل مواجه بودن با چند مشکل مراجعه نمایند که آمار مراجعین و دفعات مراجعه به شرح ذیل می باشد :

جدول فراوانی مراجعین به دفتر مشاوره به تفکیک جنسیت(نمیسال اول 93-94)

( جدول شماره 1 )

ردیف

جنسیت

فراوانی

درصد

1

مونث

60

70/38

2

مذکر

85

83/54

3

غیر دانشجو

5

3/3

4

جمع

150

100

 

 

جدول فراوانی مراجعین دانشجویان به مرکز مشاوره دانشجویی به تفکیک دانشکده در نیمسال اول تحصیلی

(جدول شماره 2 )

ردیف

دانشکده

فراوانی

درصد

1

ریاضی

45

40/30

2

فیزیک

27

24/18

3

برق

19

83/12

4

عمران

25

89/16

5

صنایع

15

13/10

6

مکانیک

17

48/11

7

جمع

148

100

 

 

علل عمده مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره در نیمسال اول تحصیلی 93-94

(جدول شماره 3 )

 

ردیف

علت مراجعه

مونث

درصد

مذکر

درصد

1

روانی اجتماعی

15

25

20

52/23

2

تحصیلی

27

45

35

17/41

3

ازدواج

18

30

30

29/35

4

جمع

60

100

85

100

 

 

طرح های اجرا شده در مر کز مشاوره دانشگاه

 1. اجرای طرح پایش سلامت روان جهت دانشجویان ورودی جدید 1393

در این طرح که همه ساله بر روی دانشجویان جدید اجرا می شود تعدادی از متغیر های موثر بر سلامت روان دانشجویان با عناوین حمایت اجتماعی ،عوامل خطر خود کشی ،عوامل خطر مصرف مواد ، شیوه های مقابله با استرس ،باورهای دینی ،علاقه مندی به رشته تحصیلی و نقش مرکز مشاوره مورد بررسی قرار می گیرد . در این طرح تعداد 473 دانشجوی ورودی جدید مورد ارزشیابی قرار گرفتند .

2ـ طرح سنجش دانشجویان در زمینه کنار آمدن با خود و نیز طرح اشتیاق برای برقرای ارتباط

که آمار و کلیات آن خدمت  معاونت ارسال گردید.

طرحهای در دست اقدام در نیسمال دوم 93-94

طرح پیشرفت تحصیلی

مراحل اجرای کار :

 • مکاتبه با آموزش جهت معرفی دانشجویان مشروطی
 • بعد از دریافت لیست دانشجویان مذکور

1ـ مکاتبه با دانشجویان جهت مشاوره فردی

2-برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های یادگیری و تمرکز

2ـ طرح ارتقاء سلامت روان دانشجویان خوابگاهی با رویکرد اجتماع نگر

تأمین سلامتی دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی یکی از مسائل اساسی هر دانشگاه محسوب می شوند که باید آن را در سه بعد جسمی ، روانی و اجتماعی نگریست .  هدف اصلی این طرح تأمین سلامت روانی دانشجویان خوابگاهی از طریق راه اندازی شبکه سلامت روان که با کمک مشاوران همسال جهت حمایت از دانشجویان آسیب پذیر اجرا خواهد شد

در این طرح قرار است تعدادی دانشجوی دختر در خوابگاه ها پس از ارزیابی های لازم به عنوان همیار مشاور برگزیده شوند . سپس در کلاسهای ویژه ی این طرح آموزش های لازم را خواهند دید و از مهر ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز خواهند نمود . این دانشجویان به مشاور کمک خواهند کرد تا دانشجویان آسیب پذیر شناسایی شوند و در اسرع وقت به آنان کمک شود . حتی همیار مشاور می تواند در مراحل ابتدایی مشکل با توجه به دوره هایی که گذرانده است کمک های اولیه را به دوستان خوابگاهی بنماید .

 اهداف  آتی مرکز مشاوره

 1. تأسیس اتاقهای مشاوره در خوابگاه (خواهران و برادران )

             2ـ ایجاد مکانی بزرگتر و مستقل مخصوص مرکز مشاوره

3ـ برگزاری همایش ها و کارگاه در زمینه افت تحصیلی دانشجویان  و...

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴