دانلود آدرس ثبت نام پورتال صندوق رفاه (اینجا کلیک کنید) 

مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده کمسیون موارد خاص (اینجا کلیک کنید) 

فرم تسویه حساب کارشناسی (اینجا کلیک کنید) 

فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد (اینجا کلیک کنید

فرم تسویه حساب دکتری (اینجا کلیک کنید)

آیین نامه پوشش در دانشگاهها مصوب ورای عالی انقلاب فرهنگی (اینجا کلیک کنید)

مصادیق غیر مجاز برای دانشگاهیان (خانم) (اینجا کلیک کنید)

مصادیق غیر مجاز برای دانشگاهیان (آقا) (اینجا کلیک کنید)

ثبت نام و تشکیل پرونده کمیسیون موارد خاص (اینجا کلیک کنید)

راهنمای استفاده از سیستم غیرحضوری انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان (اینجا کلیک کنید)

اطلاعیه شماره دوشورای انضباطی دانشجویان"تخلفات آموزشی" (اینجا کلیک کنید)

اطلاعیه شماره یک شورای انضباطی دانشجویان"گزیده قوانین و مقررات انضباطی (اینجا کلیک کنید)

سوالات متداول وام‌ صندوق رفاه وزارت علوم (اینجا کلیک کنید)

سوالات متداول #پرداخت اقساط وام‌ صندوق رفاه وزارت علوم (اینجا کلیک کنید)

مراحل تشکیل پرونده دراداره رفاه ودریافت  تسهیلات دانشجویان جدید الورود(اینجا کلیک کنید)

شرایط ضمانت وام های دانشجویی و تعداد ضامنینن (اینجا کلیک کنید)

شرایط ضامنین برای بهره مندی از وام های دانشجویی (اینجا کلیک کنید)

شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام دانشجویی (اینجا کلیک کنید)

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (اینجا کلیک کنید)

وام تحصیلی (اینجا کلیک کنید)

وام شهریه (اینجا کلیک کنید)

وام ضروری (اینجا کلیک کنید)

وام مسکن ودیعه مسکن متاهلی) (اینجا کلیک کنید)

وام ویژه دکتری (اینجا کلیک کنید)

سند تعهد محضری (اینجا کلیک کنید)

انواع وام های دانشجویی (اینجا کلیک کنید)

پرسش های پرتکرار در خصوص نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی  (اینجا کلیک کنید)

دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی (اینجا کلیک کنید)

فرم سند تعهد نامه دانشجویی (اینجا کلیک کنید)