اطلاعیه ثبت نام وام های ضروری، ودیعه مسکن متأهلی و تمدید وامهای تحصیلی و شهریه صندوق رفاه دانشجویان بهمن 1401 (اینجا کلیک کنید) جدید

مبالغ وام های اداره رفاه در یک صفحه بهمن 1401 (اینجا کلیک کنید) جدید

سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان (اینجا کلیک کنید) جدید     

فرم سند تعهد نامه دانشجویی (اینجا کلیک کنید)

راهنمای استفاده از پورتال دانشجویی صندوق رفاه ( نحوه ثبت نام ، ثبت نام وام ها، انواع وام ها، شرایط دریافت وام ها، نحوه ثبت نام وام ها و شرایط ضامنین)  (اینجا کلیک کنید) جدید

فرم تسویه حساب کارشناسی (اینجا کلیک کنید) 

فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد (اینجا کلیک کنید

فرم تسویه حساب دکتری (اینجا کلیک کنید)

آیین نامه پوشش در دانشگاهها مصوب ورای عالی انقلاب فرهنگی (اینجا کلیک کنید)

مصادیق غیر مجاز برای دانشگاهیان (خانم) (اینجا کلیک کنید)

مصادیق غیر مجاز برای دانشگاهیان (آقا) (اینجا کلیک کنید)

ثبت نام و تشکیل پرونده کمیسیون موارد خاص (اینجا کلیک کنید)

راهنمای استفاده از سیستم غیرحضوری انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان (اینجا کلیک کنید)

اطلاعیه شماره دوشورای انضباطی دانشجویان"تخلفات آموزشی" (اینجا کلیک کنید)

اطلاعیه شماره یک شورای انضباطی دانشجویان"گزیده قوانین و مقررات انضباطی (اینجا کلیک کنید)