طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان (موج چهارم)(جدید) 

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi-1400

مراحل تشکیل پرونده دراداره رفاه ودریافت  تسهیلات دانشجویان جدید الورود(اینجا کلیک کنید)(جدید) 

اطلاعیه زمانبندی و مبالغ وام های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی  1400- 1399 (اینجا کلیک کنید)(جدید)

اطلاعیه وام های دانشجویی نیمسال دوم 1400-1399 برای دانشجویان ورودی 99(اینجا کلیک کنید)(جدید)

شرایط ضامن بابت ضمانت وام های دانشجویی (اینجا کلیک کنید)(جدید)

شرایط ضمانت-تعداد ضامنین(اینجا کلیک کنید)(جدید)

شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام دانشجویی (اینجا کلیک کنید)(جدید)

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (اینجا کلیک کنید)(جدید)

وام تحصیلی (اینجا کلیک کنید)(جدید)

وام شهریه (اینجا کلیک کنید)(جدید)

وام ضروری (اینجا کلیک کنید)(جدید)

وام مسکن متاهلی(ودیعه)(اینجا کلیک کنید)(جدید)

وام ویژه دکتری (اینجا کلیک کنید)(جدید)

سند تعهد محضری (اینجا کلیک کنید)(جدید)

انواع وام های دانشجویی (اینجا کلیک کنید)(جدید)

پرسش های پرتکرار در خصوص بازپرداخت و تسویه حساب وام (اینجا کلیک کنید)(جدید)

دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی (اینجا کلیک کنید)(جدید)

سند تعهد نامه دانشجویی (اینجا کلیک کنید)(جدید)

مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده کمسیون موارد خاص (اینجا کلیک کنید)(جدید)