پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       اطلاعیه ثبت نام وام و خوابگاه در نیمسال اول 94-93

دانشجویان گرامی می بایست جهت ثبت نام خوابگاه فرم انتخاب اعضای اتاق را از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل در تاریخ مشخص شده برای ثبت نام به اداره امور خوابگاهها تحویل نمایند .

دانلود